Đại diện lãnh đạo Công Ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn thăm Công ty Hương Phong và Công ty CEA Hương Phong

Ngày đăng: 09-11-2017

Sáng ngày 09/11/2017, tại Văn phòng Công ty Hương Phong, Ban Tổng Giám đốc Công Ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo Công ty Hương Phong và Công ty CEA Hương Phong.

Tại buổi làm việc, Công ty CEA Hương Phong đã giới thiệu năng lực Công ty và mong muốn được hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ logistics cho dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn.

Công ty TNHH Logistics CEA Hương Phong là Công ty TNHH hai thành viên thành lập theo trên cơ sở vốn góp của Công ty TNHH Du lịch – Sản xuất – Thương mại Hương Phong (Công ty TNHH Hương Phong), chủ sở hữu của Công ty là Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện tỉ lệ 51% phần vốn góp và Công ty TNHH CEA Projects thuộc tập đoàn Logistics CEA Projects, đại diện tỉ lệ 49% phần vốn góp.