Đại hội điểm Chi bộ Công ty Hương Phong nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày đăng: 08-08-2017

Chiều 08/8/2017, tại Hội trường KDL Hương Phong - Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc), Chi bộ Công ty Hương Phong đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là Đại hội chi bộ điểm của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Công ty Hương Phong đã lãnh đạo Công ty thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về kinh doanh du lịch; kinh doanh thương mại-dịch vụ; kinh doanh khai thác tài sản, hoạt động hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết; đầu tư xây dựng cơ bản. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2017 có sự tăng trưởng ổn định về mặt doanh thu và hiệu quả; hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra. Tổng doanh thu là 553,863 tỷ đồng, đạt 242% chỉ tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân hơn 11 triệu đồng/người/tháng, đạt 133% chỉ tiêu Nghị quyết. Bộ máy tổ chức nhân sự được tăng cường, phát triển cả về lượng và chất, hướng tới tính chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ 

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã phát triển 5 đảng viên, đạt 166% chỉ tiêu Nghị quyết; hiện Chi bộ Công ty Hương Phong có 24 đảng viên. Sinh hoạt Chi bộ thực hiện định kỳ hàng tháng, có chất lượng, bảo đảm các nội dung theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

BCH Chi Bộ Công ty Hương Phong nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Phương hướng chung là: Phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng đơn vị phát triển toàn diện. Chi bộ lãnh đạo Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là du lịch, thương mại, dịch vụ, khai thác tài sản, đồng thời phát triển mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh sang một số lĩnh vực mới như dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, logistics; Xây dựng tổ chức bộ máy nhân sự hoàn chỉnh, có cơ chế quản lý hiệu quả, chặt chẽ, năng động. Đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động có trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, tay nghề cao, thích ứng tốt nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, theo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế với xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.