THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂU ĐÀI TRẮNG DO CÔNG TY TNHH DU LỊCH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG PHONG SỞ HỮU

Ngày đăng: 05-05-2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂU ĐÀI TRẮNG DO CÔNG TY TNHH DU LỊCH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG PHONG SỞ HỮU

 

 1. Tên tổ chức có cổ phần chào bán 

Công ty cổ phần Lâu Đài Trắng

 2. Địa chỉ 

Số 24, Hạ Long, Phường 2, TP Vũng Tàu

 3. Điện thoại 

064.3856349 Fax: 0643856355

 4. Ngành nghề kinh doanh 

Dịch vụ lưu trú ngắn hạn; Cơ sở lưu trú khác

 5. Vốn điều lệ 

15.371.600.000 đồng

 6. Cổ phần chào bán

 

Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Lâu Đài Trắng

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

  7. Số lượng cổ phần chào bán 

486.517 cổ phần

  8. Hình thức chào bán

Bán đấu giá trọn lô 486.517 cổ phần cho các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham dự đấu giá được quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Hương Phong tại Công ty CP Lâu Đài Trắng

 9. Giá khởi điểm 

10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần)

 10. Tổ chức thực hiện bán đấu giá 

Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong

 11. Điều kiện tham gia đấu giá 

Theo quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong tại Công ty cổ phần Lâu Đài Trắng

 12. Địa điểm, thời gian làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá 

Từ 08 giờ 00 ngày 19 tháng 07 năm 2016 đến 16 giờ 00 ngày 26 tháng 07 năm 2016 - Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm

 13. Địa điểm nộp phiếu đấu giá 

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu của Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong, tại địa chỉ số 01, Nguyễn Du, P. 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 14. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá 

Địa điểm: Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong, tại địa chỉ số 01, Nguyễn Du, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 28 tháng 07 năm 2016

 15. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần 

Từ ngày 29/07/2016 đến 11/08/2016 tại Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong, tại địa chỉ số 01, Nguyễn Du, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

16. Website công bố thông tin đấu giá 

www.huongphong.com

 17. Thông tin liên hệ

Phòng Kế Hoạch – Đầu Tư

 - Ông. Trần Thượng Tín – SĐT : (064) 3511 577 ext 121