THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CÁP TREO VŨNG TÀU DO CÔNG TY TNHH DU LỊCH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG PHONG SỞ HỮU

Ngày đăng: 19-06-2017

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CÁP TREO VŨNG TÀU  DO

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG PHONG SỞ HỮU

 

 1. Tên tổ chức có cổ phần chào bán

Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

 1. Địa chỉ

Số 1A Trần Phú, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

 1. Điện thoại

064 385 6078

 1. Ngành nghề kinh doanh chính

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

 1. Vốn điều lệ

342.017.000.000 đồng

 1. Cổ phần chào bán

Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

 1. Số lượng cổ phần chào bán

28.700 cổ phần

 1. Hình thức chào bán

Bán đấu giá trọn lô 28.700 cổ phần cho các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham dự đấu giá được quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Hương Phong tại Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu.

 1. Giá khởi điểm

109.000 đồng/cổ phần

(Một trăm lẻ chín ngàn đồng/một cổ phần)

 1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá

Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong

 1. Điều kiện tham gia đấu giá

Theo quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong tại Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu.

 1. Địa điểm, thời gian làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá

Từ 08 giờ 00 ngày 28 tháng 06 năm 2017 đến 16 giờ 00 ngày 14 tháng 07 năm 2017 - Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm

 1. Địa điểm, thời gian nộp phiếu đấu giá

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu của Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong, tại địa chỉ số 01, Nguyễn Du, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 1. Địa điểm thời gian tổ chức đấu giá

Địa điểm: Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong, tại địa chỉ số 01, Nguyễn Du, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 17 tháng 07 năm 2017

 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 18/07/2017 đến 28/07/2017 tại Công ty TNHH Du Lịch Sản Xuất Thương Mại Hương Phong, tại địa chỉ số 01, Nguyễn Du, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 1. Website công bố thông tin đấu giá

www.huongphong.com