Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Hương Phong lần IV nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày đăng: 11-10-2017

Chiều ngày 10/10/2017, Công đoàn cơ sở Công ty Hương Phong đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty lần IV nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự Đại hội, có sự tham dự của ông Phạm Văn Hiến – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; ông Vũ Văn Phăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty và 100 đại biểu là đoàn viên công đoàn Công ty.

Các đoàn viên biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Công ty, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

BCH Công đoàn cơ sở Công ty Hương Phong nhiệm kỳ 2017-2022 

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau:

  1. Ông Vũ Văn Phăng – Chủ tịch Công đoàn
  2. Bà Lê Thị Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn
  3. Ông La Văn Hưng – Ủy viên BCH
  4. Bà Phan Thị Hạnh– Ủy viên BCH (Trưởng Ban nữ công)
  5. Bà Trần Thị Nghĩa – Ủy viên BCH
  6. Ông Lưu Thanh Truyền – Ủy viên BCH
  7. Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Ủy viên BCH

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội.