Công ty TNHH Hương Phong kỷ niệm 15 năm thành lập

Ngày đăng: 01-06-2018

Chiều 30-5, tại Hương Phong - Hồ Cốc Beach Resort (huyện Xuyên Mộc), Công ty TNHH Hương Phong đã tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (1-6-2003 – 1-6-2018).

Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy (bên phải) thừa ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Hương Phong.

Công ty TNHH Hương Phong được thành lập năm 2003 trên cơ sở sáp nhập 2 DN kinh tế Đảng gồm: Công ty Đầu tư - Phát triển du lịch và Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ Xuyên Mộc. Những ngày đầu đi vào hoạt động, Công ty gặp không ít khó khăn về nguồn vốn, nhân sự, kinh nghiệm, khách hàng và thị trường. Trong bối cảnh đó, Công ty đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ về nhiều mặt của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Sau 15 năm, Công ty đã khẳng định được vị thế và uy tín trên thương trường.

Doanh thu năm 2017 đạt hơn 355 tỷ đồng (năm 2003 là 7,8 tỷ đồng); lợi nhuận năm 2017 đạt hơn 13,7 tỷ đồng (năm 2003 là 329 triệu đồng); nộp ngân sách nhà nước năm 2017 là 11,24 tỷ đồng. Toàn công ty hiện có 122 lao động, thu nhập bình quân đạt 11,51 triệu đồng/người/tháng trong năm 2017.