CEA Hương Phong và Hội nghị thường niên “Project Cargo Network”

Ngày đăng: 01-12-2017

Hội nghị thường niên “Project Cargo Network” là chuỗi các buổi đối thoại riêng trực tiếp với sự tham gia của hơn 170 đại lý và Công ty Logistics trên toàn thế giới. Và Công ty TNHH CEA Hương Phong là công ty Việt Nam duy nhất đại diện tại buổi hội thảo này. Tất cả các cuộc gặp mặt đều được chuẩn bị trước và các đại lý đều là những đại lý phù hợp nhất với CEA Hương Phong.

CEA Hương Phong đã gặp gỡ với những đại lý chủ chốt từ phía EU/ US và đã có những mối liên hệ chặt chẽ cho những dự án tương lai cũng như sự đảm bảo cho lô hàng BOSCH trong năm tới. Những buổi gặp gỡ này có vai trò rất quan trong trong việc xây dựng lòng tin với các đại lý để họ tin rằng chúng ta có thể giải quyết được hàng hoá của họ.

Qua Hội nghị thường niên “Project Cargo Network” và CEA Hương Phong tin rằng không chỉ những chuyến hàng tức thời từ phía BOSCH mà sẽ có những công việc khác đến với chúng ta từ sau buổi hội thảo này.